Türkçe
English
Française
Polski
Русский
中国的
العربية

Braunschweig‘daki gaz dönüşümü

Almanya‘nın birçok tedarik bölgesinde olduğu gibi Braunschweig‘da da geleceğe yönelik gaz dönüşüm projesi uygulanacaktır.

Doğal gazda iki farklı gaz kalitesi vardır: L gazı (low caloric gas/düşük enerji oranı) ve H gazı (high caloric gas/yüksek enerji oranı). Şimdiye kadar sizlere L gazı tedarik ediliyordu. Gelecekte bu Almanya çapında sınırsız kullanılamayacaktır bu nedenle gelecekte H gazı tedarik edilecektir.

Braunschweig‘ın şebeke işletmecisi olarak Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) yasal olarak gaz dönüşümünü ve bununla bağlantılı olarak gazlı cihazlarınızdaki uyarlamaları yapmakla görevlendirilmiştir.


Bilgilendirici broşürümüzden Braunschweig’daki gaz dönüşümüne ilişkin bilgi edininiz

Gaz dönüşümü neden gereklidir?

Bulunduğum yerde ne oluyor?

SSS

BS|NETZ, Braunschweiger Netz GmbH demektir. BS|NETZ, Braunschweiger Stadtwerke halef şirketi olarak Braunschweig'taki tüm gaz şebekesi için şebeke işletmecisidir.

Almanya'daki doğal gaz tedariki genel olarak ya L gazı ya da H gazıyla yapılır. Bunlar kimyasal bileşimleri ve böylece enerji oranlarıyla birbirinden ayrılır. Enerji oranı genel anlamda her bir metreküp için kilowatt saat olarak gösterilen kalorifik değeri üzerinden belirtilir. "L" "low" (düşük), "H" "high" (yüksek) olarak tanımlanır; H gazının kalorifik değeri L gazından daha yüksektir. Kalorifik değer, menşe ve kimyasal bileşimine göre farklı olabilir.

L gazı Hollanda ve Almanya'da kullanılır, H gazı tüm dünyada. Almanya H gazını şu anda genellikle Norveç ve Rusya'dan tedarik etmektedir. Farklı nitelikleri nedeniyle doğal gaz kalitesine uygun olarak ayarlanması gereken teknik cihazlara ilişkin farklı talepler de meydana gelir. Kullanılan enerji miktarları kWs olarak hesaplanır, böylece doğal gazın kalitesinden bağımsız olarak eşit bir fiyat temeli söz konusudur.

L gaz tedariki şimdiye kadar Almanya'nın kendi üretimiyle ve Hollanda'dan ithal edilerek sağlanıyordu. Hollanda gaz sahaları yakın gelecekte tükeneceğinden Hollandalı tedarikçiler, L gazı tedarikine yönelik sözleşmeleri artık uzatmamaya başladı. Bu nedenle 2030 yılına kadar teslimat miktarları adım adım azaltılacak. Bu gerileme Almanya'daki L gazı üretimiyle de dengelenemez. Bu nedenle H gazına geçilmesi gerekir. Bu uzun süre yeterli miktarda mevcut olacaktır ve dünya çapındaki doğal gaz kaynaklarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Alışkın olduğunuz doğal gaz tedarikinde, L doğal gazından H doğal gazına geçerek hiçbir şey değişmemektedir. Gazlar farklı yanma özelliklerine sahip olduğu için, tüm gazlı cihazların ayarlanması - ısıtma sisteminden gaz ocağına kadar - gerekir.

Öncelikle BS|NETZ istisnasız tüm gazlı cihazları tespit etmelidir. Sadece bu şekilde BS|NETZ, herhangi bir cihazın unutulmamasını sağlayabilir. Genel itibariyle her cihaz ayarlanmalıdır. Fakat anket sırasında tespit edilen az sayıda istisna söz konusudur.

Birçok durumda cihazdaki bir enjektör değiştirilir ve daha sonra brülörde ayar yapılır. Genel olarak şu şekilde yapılır:

Servis teknisyeni önce cihazın usulüne uygun, kusursuz durumda olup olmadığını kontrol eder. Sonra cihazı devre dışı bırakır ve gaz beslemesini keser. Gaz beslemesini yeni gazın yüksek kalorifik değerine ayarlamak için ilgili gaz enjektörleri değiştirilir. Bazı cihazlarda cihaz kumandasından ek ayarlar yapılmalıdır, diğer cihazlarda ise gaz beslemesi regülatörlerinde. Akabinde cihaz usulüne uygun kapatılır ve önceden açılmış tüm gaz taşıyan parçalarda sızdırmazlık kontrolü yapılır. Nihayetinde cihaz "uyarlandı" olarak işaretlenir.

Cihaz uyarlanabilir olduğu sürece münferit müşteriler için doğrudan masraflar oluşmamaktadır. Anket, uyarlama ve ayrıca tüm diğer önlemler için masraflar şebeke işletmecisi tarafından karşılanır. L'den H gazına dönüştürmeden kaynaklanan masraflar enerji kanunu (EnWG) Madde 19a'daki talimatlar uyarınca Almanya içindeki tüm şebekelere dağıtılır. Bu sırada şebeke erişim ücretlerindeki katılım payı 2016 için 0,0865 €/kWh/h/a'dır. - Karşılaştırma: Federal çaptaki biyolojik katılım payının dağılımı 0,59458 EUR/kWh/h/a'dır.

H gazının piyasa fiyatı L gazından daha yüksektir fakat H gazı L gazından daha yüksek enerji oranına sahip olduğundan aynı ısıtma etkisi için daha az H gazı gereklidir. Fakat müşterinin faturasına tüketilen kilowatt saat yansıtılır, miktar olarak tüketilen gaz değil. Kilowatt saat miktarı ve bundan kaynaklanan masraflar H ya da L gazlarından hangisi kullanılırsa kullanılsın aynıdır. Daha az metreküp doğal gaz yine de aynı miktarda kilowatt saat demektir.

Braunschweig'da dönüşüm 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yapılacaktır. Bu nedenle gazlı cihazların anket çalışması tahminen en erken 2017 ortalarında yapılacaktır. İlgili şehir bölgeleri dönüştürülen semtlere ayrılmıştır.

Braunschweig'da yaklaşık 53.000 müşteri, tahminen 70.000 ila 80.000 cihazla (ısıtma sistemleri, sıcak su tedariki vs.) dönüşümden etkilenecektir. Almanya çapında toplam 6 milyonun üzerinde cihaza sahip tahminen 4,5 ila 5 milyon müşteri (evler, sanayi işletmeleri vs.) etkilenecektir.

Uyarlamanın ana süreci şunlardan meydana gelir:

 • Anket aşaması, tüm gazlı cihazların kaydedileceği Ağustos 2017'de başlayacaktır.
 • Uyarlama aşaması, tüm gazlı cihazların gereksinime uygun olarak uyarlanacağı 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yapılacaktır. Hangi yıl size sıranın geleceğini internet giriş sayfamızda zaman planı altında bulabilirsiniz
 • Anket çalışmalarının yakl. yüzde 10'unda kalite güvencesi ve uyarlama çalışmalarının yakl. yüzde 10'unda kontrol yapılacaktır.

Bir servis teknisyenini size ne zaman göndereceğimiz hakkında önceden yazılı olarak bilgilendirileceksiniz. Ayrıca bu randevu önerisini değiştirme imkanına sahipsiniz. Bunun için ücretsiz destek hattımızı 0800-383 4000 arayın. Bazı durumlarda yazı size doğrudan ulaşmayıp, ev sahibinize, bina idaresine, kiracınıza veya başka bir kişiye ulaşabilir. Bu nedenle gelecekte cihazla ilgili muhatap olarak size ulaşmak için bilgilerinizi memnuniyetle kaydederiz.

Servis teknisyenleri BS|NETZ firmasının - logodan tanınır - fotoğraflı kimlikleri ile kimliğini tanıtabilir. Tüm servis teknisyenleri BS|NETZ iş kıyafeti giyer. Gerekirse ücretsiz destek hattımızı 0800-383 4000 arayabilir ve servis teknisyeninin gerçekten firma tarafından gönderilip gönderilmediğini öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra servis teknisyeni, yazıda da yer alan kişisel bir erişim numarası söyleyebilir.

Evet, enerji ekonomisi kanunu (EnWG) Madde 19 a Par. 3 uyarınca bir masraf tazmini hakkı imkanı vardır.

Masraf tazmini hakkı, eski gazlı cihazınızı yeni bir cihazla, enerji kanunu Mad. 19 a Par. 3 uyarınca değiştirdiğinizde doğar. Bunun için aşağıdaki koşullar sağlanmış olmalıdır:

 • Eski cihazın doğru kullanımı.
 • Yeni cihazın kayıtlı bir uzman şirket tarafından kurulumu
 • Yeni cihazın gaz dönüşümü kapsamında artık ayarlanmasına gerek yoktur.
 • Cihaz değişimi eski gazlı cihaz ayarlanmadan önce gerçekleşti.

Doğru kullanım kanıtının mevcut olduğu her gazlı cihazın değişimi tazmin edilebilir. Olası kanıtlar:

 • Braunschweig'ta kayıtlı bir uzman firmanın sözleşmeli montaj teknisyeni tarafından yazılı teyit
 • veya baca temizleyicisi tarafından düzenlenen son emisyon koruma ölçümünün belgesi

Tazminat sadece artık ayarlanması gerekmeyen cihazlar için mümkündür. Bunlar örneğin DIN EN 437 uyarınca kategori I2N ile işaretlenmiş modern kalorifik değerli cihazlardır. Kategori, ayarlama veya uyarlama gerekmeden G 260 uyarınca tüm H, L ve LL doğal gaz grupları bölgesinde kullanılabilen CE ve DE işaretli kendini adapte eden cihazları içermektedir. Ve ayrıca diğer birincil enerji taşıyıcılarını kullanan cihazlar.

Tazmin hakkı her yeni cihaz için bir kereye mahsus 100 Euro'dur.

Masraf tazmini için, Braunschweig'ta gaz tüketim müşterisi olarak bize tazmin başvurusu konusunda başvurabilirsiniz. Başvuruyu müşteri bilgilerinizle ve şebeke bağlantı noktası ile ilgili bilgileri (cihazın yeri ve sayaç numarasını) komple doldurun.

Lütfen aşağıdaki kanıtları tazmin başvurusuna ekleyin:

 • Eski cihazın doğru kurulumu ile kullanımı ve ayrıca yeni cihazın kurulumu ile ilgili kanıt. Kanıtlar, başvuruda montaj teknisyeni tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Tamam beyanının fotokopisi
 • Yeni cihaz faturasının fotokopisi. 


Başvuruyu burada internet giriş sayfamızda bulabilirsiniz.

Evraklar eksiksiz ve imzalanmış olarak şu adrese teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir:

Braunschweiger Netz GmbH
Gasbüro
Taubenstraße
38106 Braunschweig

Tazmin hakkı sadece eski gazlı cihazın ayarlama randevusundan önce değişimi gerçekleşirse söz konusudur. Önceden ayarlanmış gazlı cihazlar için tazmin mümkün değildir.

Alman Kalkınma Bankasının (KfW) teşviki ve enerji verimliliğine ilişkin diğer teşvikler bu masraf tazmini hakkından bağımsız olarak talep edilebilir.

"Gaz dönüşümü" konusuyla ilgili başka sorularınız varsa, gaz büromuzu ziyaret edebilir veya ücretsiz müşteri destek hattımızı arayabilirsiniz.

Destek hattı Pt.-Pz. Saat 7 - 20 arası

Telefon destek hattı: 0800-383 4000

Gaz bürosu

Taubenstraße 7
38106 Braunschweig
E-posta: gasbuero( at )bs-netz.de

BS|NETZ katılan diğer şebeke işletmecileriyle birlikte internette kapsamlı bir bilgi portalı hazırladı. www.erdgas-umstellung.de adresinde federal çaplı gaz dönüşümüne yönelik ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Erklärlöwe